Khảo sát nhu cầu việc làm
của thực tập sinh về nước
VJM là đơn vị liên kết với hơn 3000 doanh nghiệp tại Việt Nam
có nhu cầu liên tục về lao động có tiếng Nhật hoặc
có kinh nghiệm từng làm việc tại Nhật Bản.

Để hỗ trợ tốt nhất cho các bạn là thực tập sinh về nước
trong quá trình tìm việc làm, tiếp cận với nhu cầu
từ các doanh nghiệp này, VJM tổ chức khảo sát nhu cầu
của chính các bạn là TTS về nước.